STS Hukuk Denklik Sınavı Kursu, Türkiye’nin En İyi ve En Çok Soru Yakalayan STS Hoca Kadrosu ile Kazanma Garantisi Veren Tek Kurum. 450 Saat Konu Anlatımı. 100 Saat Genel Tekrar ve Soru Kampı. Toplam 550 Saat Ders.

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) HUKUK DENKLİK SINAVI KURSU

STS HUKUK DENKLİK SINAVI

DERSLER

SORU DAĞILIM ORANI

Medeni Hukuk ( Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ) ve Borçlar Hukuku Genel Hükümler

% 20

Ticaret Hukuku ( Ticari işletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku )

% 15

İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku ( HMK )

% 10

İş Hukuku ( Ferdi ve Toplu İş Hukuku )

% 10

Anayasa Hukuku ( Genel Esaslar – Türk Anayasa Hukuku )

% 10

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku ( İYUK )

% 10

Ceza Hukuku ( Genel Hükümler ) ve Ceza Muhakemeleri Hukuku ( CMK )

% 15

Uluslararası Hukuk ( Devletler Umumi Hukuku )

% 5

Devletler Özel Hukuku ( Kanunlar İhtilafı )

% 5

 

Sınav Yeri: Anadolu Üniversitesi

Sınav Süresi: 150 dk

Sınav Değerlendirmesi   :
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin tüm hesaplama ve değerlendirme işlemleri sınavı yapmakla görevlendirilen Üniversiteler tarafından yapılacaktır. Puan hesaplamasında [Puan = (Net Doğru Cevap Sayısı / Geçerli Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Hesaplanan puanlarda yuvarlama yapılmayacak, virgülden sonra 2 (iki) hane dikkate alınacaktır. Adayın doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının 1/4’ü çıkarılarak Net Doğru Cevap Sayısı bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde veya itiraz sonucu incelenen herhangi bir alan testinde hatalı soru(lar) bulunduğu takdirde, ilgili soru(lar) değerlendirme dışı bırakılacaktır. Toplam soru sayısından, (varsa) değerlendirme dışı bırakılan soru sayısı çıkarılarak Geçerli Soru Sayısı bulunacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak, 40 (kırk) ve üzerinde puan alan ADAY’lar başarılı sayılacaktır.

Sınava Başvuru Koşulları:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na diploma denklik başvurusunu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler. Bu durumdaki adaylardan talepleri dâhilinde sınava girenlerin ve sınavdan geçerli puan almış olanların sınav sonuçları haklarında STS kararı alınınca değerlendirmeye alınacaktır.

Sınav Başvuru İşlemi:
Adaylar, Anadolu Üniversitesi Sınav Başvuru Sistemine (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) web adresinden ulaşabileceklerdir. Sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak tüm bilgiye üniversitenin web sayasından erişilebilecektir.

 STS HOCA KADROSU

 MEDENİ HUKUK

 BAHAR YILDIZHAN

 BORÇLAR HUKUKU

 BAHAR YILDIZHAN

 TİCARET HUKUKU

 EVREN AYYILDIZ

 MEDENİ USUL HUKUKU

 SERTKAN ERDURMAZ

 İCRA-İFLAS HUKUKU

 ALPER AKÇAY

 İŞ HUKUKU  ALPER AKÇAY
 DEVLET GENEL ve ÖZEL HUKUKU  ALPER AKÇAY – BAHAR YILDIZHAN

 ANAYASA HUKUKU

 UMUT KERSE

 İDARE HUKUKU ve İYUK

 SERTAÇ ÖZBEY

 CEZA HUKUKU ve CMK

 UMUT KERSE

DERS KAYNAKLARI:

KURUM AKADEMİ

STS HUKUK DENKLİK SINAVI KİTAP SETİ

“Türkiye’nin EN İYİ ve EN ÇOK soru yakalayan STS HOCA KADROSU KALEMİ FARKIYLA”

1.      Medeni Hukuk konu anlatım kitabı

2.      Borçlar Hukuku konu anlatım kitabı

3.      Ticaret Hukuku konu anlatım kitabı

4.      İcra İflas Hukuku konu anlatım kitabı

5.      Medeni Usul Hukuku ( HMK ) konu anlatım kitabı

6.      İş Hukuku konu anlatım kitabı

7.      Anayasa Hukuku konu anlatım kitabı

8.      İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku ( İYUK ) konu anlatım kitabı

9.      Ceza Hukuku ( Genel Hükümler ) ve Ceza Muhakemeleri Hukuku ( CMK )konu anlatım kitabı

10.  Devletler Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukuku konu anlatım kitabı

11.  Kurum Akademi STS Hukuk Denklik Sınavı Soru Bankası

12.  Kurum Akademi STS Hukuk Denklik Sınavı Deneme Seti