İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Kursu Ankara. İcra Md.Yrd.lığı Kursu Ankara

İcra Müd. ve Müd.Yrd.lığı Kursu Ankara

2023 İcra Müdürlüğü Kursu Kayıtlarımız Devam Ediyor

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Kursu Ankara, değerli İcra Müdürü adayları, birçok İcra Müdürünü hayaline kavuşturan kurumumuz kazandırmaya devam ediyor. İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavına hazırlanıyor ve sizi başarıya ulaştıracak İcra Müdürlüğü Kursu arayışı içindeyseniz doğru adrestesiniz. Alanında uzman hoca kadromuzla İcra Müdürlüğü Kursumuz tam size göre. İcra Müdürlüğü Kursumuz Kızılay Ankara merkezde ulaşımı kolay bir noktada yer almaktadır. Değerli İcra Müdürü adayları, İcra Müdür Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu 2023 yılı yeni grup eğitimimiz başlıyor. Hemen bize ulaşın, alanında uzman hoca kadromuzla hayallerinize daha hızlı ulaşın.

İcra Müdür Yardımcılığı Kurs Programı (252 SAAT)

GK – GY
Türkçe 24 Saat
Matematik 32 Saat
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 12 Saat
Türk Kültür ve Medeniyetleri 12 Saat
Temel Yurttaşlık Bilgisi 24 Saat
ALAN BİLGİSİ

 – Ticaret Kanunu Başlangıç Hükümleri

 – Taciri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı

 – Ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı

 – Kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı

28 Saat
İcra İflas Kanunu 28 Saat
İcra İflas Kanunun Tatbikatına Dair Nizamname 4 Saat
İcra İflas Kanun Yönetmeliği 4 Saat
Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu 24 Saat
Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerini Düzenleyen Birinci Kısmı 20 Saat
Medeni Usul Hukuku = HMK 20 Saat
Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı 4 Saat
Tebligat Kanunu 4 Saat
Tebligat Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik 4 Saat
 Rehberlik 8 Saat
TOPLAM 252 SAAT

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI HOCA KADROSU

 BORÇLAR GENEL

 BAHAR YILDIZHAN
 TEBLİGAT HUKUKU  BAHAR YILDIZHAN
 BAM  BAHAR YILDIZHAN

 TİCARET ve KIYMETLİ EVRAK

 EVREN AYYILDIZ

 MEDENİ USUL

 EBRU ÇORBACIOĞLU


 HARÇLAR – DAMGA – KATMA DEĞER VERGİSİ

 SERTKAN ERDURMAZ

 İCRA – İFLAS

 ALPER AKÇAY
 TEMEL YURTTAŞLIK  BANU BİÇER
 TÜRKÇE  NİHAL VURUCU
 TARİH  CELALETTİN URAY
 MATEMATİK  GÜLSEV GÜRSOY
Online İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Kursumuz İçin Kurumuzem.com Sayfamızı Ziyaret Edin.

İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Hakkında Genel Bilgiler

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

2022 İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı yine ÖSYM tarafından ….. 2022 tarihinde düzenlenecektir.

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı'na Kimler Başvurabilir?

2022 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekiyor;

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığında olmak,
-Sınavın yapılacağı yıl yani 2022 yılının 1 Ocak günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
-Vazifelerini ifa etmelerini engelleyecek düzeyde akıl rahatsızlıklarının olmak,
-Ceza Kanunu uyarınca Anayasal düzene karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkumiyetlerinin olmak,
-Kamu haklarını kullanmaktan mahrum edilmemiş olmak,
-Askerlik görevlerini tecil ettirmiş, gerçekleştirmiş veya bu görevden muaf tutulmuş olmak,

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları Nelerdir?

İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü sınavlarında adaylara 35 Alan Bilgisi 35 Genel Yetenek – Genel Kültür konularından olmak üzere toplam 70 adet soru sorulmaktadır. Bu 70 sorunun sorulduğu konular ile soru dağılımı ise şu şekilde olacak;

Genel Kültür Soruları:

-Temel Vatandaşlık Bilgisi dersi (5 soru)

-Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. dersi (5 soru)

-Türk Kültür ve Medeniyetleri dersi (5 soru)

Genel Yetenek Soruları:

-Matematik dersi (10 soru)
-Türkçe dersi (10 soru)

Alan Bilgisi Testi (Toplam 35 soru)

-Türk Ticaret Kanunu Başlangıç Hükümleri, Tacirlerin düzenlendiği ilk kitabın birinci bölümü, Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümlerini düzenleyen ikinci kitap birinci bölüm, Kıymetli Evrak düzenleyen üçüncü kitap ile Deniz Tic. cebri icraya ile ilgili özel hükümleri ihtiva eden beşinci kitap sekizinci bölüm (8 soru)
-Hukuk Muhakemeleri K., Bölge Adl. ve Adii Yargı İlk Der. Mah. ile Cumh. Başsavcılıkları İd. ve Yazı İşleri Hizm. Yür. Dair Yön. 4. Bölümü, Tebligat K. Uyg. Dair Yön. (4 soru)
-Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümler Kısmı (206 madde) (5 soru)
-İcra – İflas Kanunu, İcra – İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra – İflas Kanunu Tatbiki Hk. Nizamname (12 soru)
-KDV Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergi Kanunu (6 soru)

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına katılan adayların, yazılı sınav kısmında başarılı olarak bir sonraki aşama olan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edebilmeleri için yazılı sınav puanlarının en az 70 olması ve mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayısının 2 katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. İki şartın bir arada gerçekleşmesi adayların mülakata katılması noktasında önemlidir. Yalnızca bir koşulu sağlayan adayın sözlü mülakatlara katılmaları mümkün olmayacaktır.